Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng

 • Công ước Quốc tế về quyền dân sự chính trị

  Cập nhật ngày

  Công ước Quốc tế về quyền dân sự chính trị
 • Nghị định về điều kiện quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

  Cập nhật ngày

  Nghị định về điều kiện quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục Chú ý : bấm vào tiêu đề để xem Nghị điịnh
 • Công văn về việc thông báo kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2017

  Cập nhật ngày

   Công văn về việc thông báo kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2017 Chú ý : Bấm vào đường link để xem chi tiết 
 • Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59//2015NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư.

  Cập nhật ngày

  Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59//2015NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư. Chú ý : Click vào tên nghị định để xem chi tiết.
 • Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức Bậc Mầm non và Tiểu học năm 2016

  Cập nhật ngày

  Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức Bậc Mầm non và Tiểu học năm 2016 - Quyết đinh công nhận - Danh sách kèm theo Chú ý : bấm trực tiếp vào Quyết định công nhận và...
 • Thông báo kết quả điểm xét xét tuyển viên chức giáo dục bậc mầm non và tiểu học năm 2016 quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Thông báo kết quả điểm xét xét tuyển viên chức giáo dục bậc mầm non và tiểu học năm 2016 quận Hồng Bàng
 • Thông báo: triệu tập thí sinh tham gia ôn tập và kiểm tra, sát hạch viên chức Giáo dục bậc Mầm non và Tiểu học năm 2016.

  Cập nhật ngày

  Thông báo: triệu tập thí sinh tham gia ôn tập và kiểm tra, sát hạch viên chức Giáo dục bậc Mầm non và Tiểu học năm 2016.
 • Thông báo danh sách những người đủ điều kiện và không đủ điều kiện xét tuyển viên chức Giáo dục bậc học Mầm non và Tiểu học năm 2016.

  Cập nhật ngày

  Thông báo:           Danh sách những người đủ điều kiện và không đủ điều kiện xét tuyển viên chức Giáo dục bậc học Mầm non và Tiểu học năm 2016.      ...
 • Thông báo về việc điều chỉnh trình độ tuyển dụng viên chức Giáo dục Tiểu học năm 2016.

  Cập nhật ngày

  Thông báo:             Về việc điều chỉnh trình độ tuyển dụng viên chức Giáo dục Tiểu học năm 2016.  
 • Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.

  Cập nhật ngày

  Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.
 • Hiển thị 1 - 10 of 41 kết quả.
  Số bài trên trang 10
  của 5  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 5305459