Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng

 • Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm

  Cập nhật ngày

  Để xem chi tiết văn bản bấm tại đây!
 • Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

  Cập nhật ngày

  Để xem chi tiết văn bản xin mời bấm tại đây!
 • Thông tư quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung môt số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai

  Cập nhật ngày

  Để xem chi tiết văn bản xin mời bấm tại đây!
 • Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm

  Cập nhật ngày

  Để xem chi tiết văn bản xiin mời bấm tại đây!
 • Thông báo về việc điều chỉnh tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2017

  Cập nhật ngày

  Để xem chi tiết văn bản bấm tại đây
 • Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp quận Hồng Bàng năm 2017

  Cập nhật ngày

  Để xem chi tiết văn bản bấm tại đây
 • Nghị định 97-Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết môt số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính

  Cập nhật ngày

  Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết môt số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính. ...
 • Thông báo về việc tuyển dụng viên chức giáo dục quận Hồng Bàng năm 2017

  Cập nhật ngày

  Để xem chi tiết văn bản vui lòng bấm tại đây  
 • Thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc quận Hồng Bàng năm 2017

  Cập nhật ngày

  Để xem chi tiết văn bản bấm tại đây
 • Thông báo việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc quận Hồng Bàng năm 2017( có đính kèm thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức quận 2017)

  Cập nhật ngày

  Xin mời bấm vào đây để xem chi tiết văn bản!
 • Hiển thị 1 - 10 of 51 kết quả.
  Số bài trên trang 10
  của 6

   

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 5978136