Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng

 • Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức Giáo dục năm 2017

  Cập nhật ngày

  Để xem chi tiết văn bản xin mời bấm tại đây
 • Thông báo về việc tổ chức Chợ Hoa Xuân Mậu Tuất năm 2018

  Cập nhật ngày

  Thông báo về việc tổ chức Chợ Hoa Xuân Mậu Tuất năm 2018
 • Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức Giáo dục năm 2017 quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Để xem chi tiết văn bản bấm tại đây
 • Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp quận năm 2017

  Cập nhật ngày

  Để xem chi tiết văn bản xin mời bấm tại đây
 • Thông báo triệu tập thí sinh tham gia ôn tập và kiểm tra, sát hách viên chức Giáo dục năm 2017

  Cập nhật ngày

 • Thông báo danh sách những người đủ điều kiện và không đủ điều kiện xét tuyển viên chức Giáo dục năm 2017

  Cập nhật ngày

  Để xem chi tiết văn bản xin mời bấm tại đây
 • Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp quận Hồng Bàng năm 2017( có danh sách kèm theo)

  Cập nhật ngày

  Để xem chi tiết văn bản xin mời bấm tại đây:  - Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp quận Hồng Bàng năm 2017 - Kết quả điểm xét tuyển viên chức các...
 • Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm

  Cập nhật ngày

  Để xem chi tiết văn bản bấm tại đây!
 • Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

  Cập nhật ngày

  Để xem chi tiết văn bản xin mời bấm tại đây!
 • Thông tư quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung môt số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai

  Cập nhật ngày

  Để xem chi tiết văn bản xin mời bấm tại đây!
 • Hiển thị 1 - 10 of 58 kết quả.
  Số bài trên trang 10
  của 6

   

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 6334656