Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng

 • Thông báo về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Hồng Bàng năm 2017

  Cập nhật ngày

  Xin mời bấm vào đây để xem chi tiết văn bản 
 • Thông báo việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc quận Hồng Bàng năm 2017( có đính kèm thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức quận 2017)

  Cập nhật ngày

  Xin mời bấm vào đây để xem chi tiết văn bản!
 • Sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

  Cập nhật ngày

  Sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
 • Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

  Cập nhật ngày

  Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
 • Công ước Quốc tế về quyền dân sự chính trị

  Cập nhật ngày

  Công ước Quốc tế về quyền dân sự chính trị
 • Nghị định về điều kiện quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

  Cập nhật ngày

  Nghị định về điều kiện quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục Chú ý : bấm vào tiêu đề để xem Nghị điịnh
 • Công văn về việc thông báo kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2017

  Cập nhật ngày

   Công văn về việc thông báo kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2017 Chú ý : Bấm vào đường link để xem chi tiết 
 • Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59//2015NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư.

  Cập nhật ngày

  Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59//2015NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư. Chú ý : Click vào tên nghị định để xem chi tiết.
 • Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức Bậc Mầm non và Tiểu học năm 2016

  Cập nhật ngày

  Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức Bậc Mầm non và Tiểu học năm 2016 - Quyết đinh công nhận - Danh sách kèm theo Chú ý : bấm trực tiếp vào Quyết định công nhận và...
 • Thông báo kết quả điểm xét xét tuyển viên chức giáo dục bậc mầm non và tiểu học năm 2016 quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Thông báo kết quả điểm xét xét tuyển viên chức giáo dục bậc mầm non và tiểu học năm 2016 quận Hồng Bàng
 • Hiển thị 1 - 10 of 45 kết quả.
  Số bài trên trang 10
  của 5   

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 5636079