Tuyên truyền phổ biến pháp luật Tuyên truyền phổ biến pháp luật

 • Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm

  Cập nhật ngày

  Để xem chi tiết văn bản bấm tại đây!
 • Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

  Cập nhật ngày

  Để xem chi tiết văn bản xin mời bấm tại đây!
 • Thông tư quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung môt số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai

  Cập nhật ngày

  Để xem chi tiết văn bản xin mời bấm tại đây!
 • Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm

  Cập nhật ngày

  Để xem chi tiết văn bản xiin mời bấm tại đây!
 • Nghị định 97-Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết môt số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính

  Cập nhật ngày

  Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết môt số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính. ...
 • Sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

  Cập nhật ngày

  Sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
 • Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

  Cập nhật ngày

  Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
 • Công ước Quốc tế về quyền dân sự chính trị

  Cập nhật ngày

  Công ước Quốc tế về quyền dân sự chính trị
 • Nghị định về điều kiện quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

  Cập nhật ngày

  Nghị định về điều kiện quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục Chú ý : bấm vào tiêu đề để xem Nghị điịnh
 • Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59//2015NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư.

  Cập nhật ngày

  Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59//2015NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư. Chú ý : Click vào tên nghị định để xem chi tiết.
 • Hiển thị 1 - 10 of 30 kết quả.
  Số bài trên trang 10
  của 3

   

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 6347787