Tuyên truyền phổ biến pháp luật Tuyên truyền phổ biến pháp luật

 • Công ước Quốc tế về quyền dân sự chính trị

  Cập nhật ngày

  Công ước Quốc tế về quyền dân sự chính trị
 • Nghị định về điều kiện quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

  Cập nhật ngày

  Nghị định về điều kiện quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục Chú ý : bấm vào tiêu đề để xem Nghị điịnh
 • Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59//2015NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư.

  Cập nhật ngày

  Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59//2015NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư. Chú ý : Click vào tên nghị định để xem chi tiết.
 • Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.

  Cập nhật ngày

  Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.
 • Nghị định: quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán

  Cập nhật ngày

  Nghị định: quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán
 • Nghị định: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước.

  Cập nhật ngày

  Nghị định: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước.
 • Quyết định ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

  Cập nhật ngày

  Quyết định ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.
 • Quyết định về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017

  Cập nhật ngày

  Quyết định về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017  
 • Hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.

  Cập nhật ngày

  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VIỆC ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH TẠI CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO, CƠ QUAN ĐẠI DIỆN LÃNH SỰ CỦA VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI      
 • Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật

  Cập nhật ngày

 • Hiển thị 1 - 10 of 25 kết quả.
  Số bài trên trang 10
  của 3  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 5305481