Văn bản chỉ đạo quận Văn bản chỉ đạo quận

 • Cập nhật danh mục các văn bản chỉ đạo của UBND quận Hồng Bàng về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

  Cập nhật ngày

  Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của UBND quận về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Hồng Bàng. Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của UBND quận về việc...
 • Thông báo số 128/TB-UBND ngày 11/3/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

  Cập nhật ngày

  Thông báo số 128/TB-UBND ngày 11/3/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
 • Thông báo số 125/TB-UBND ngày 07/3/2020 về Kết luận của đồng chí Dương Đình Ổn - Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận

  Cập nhật ngày

  Thông báo số 125/TB-UBND ngày 07/3/2020 về Kết luận của đồng chí Dương Đình Ổn - Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận
 • Thông báo số 123/TB-UBND ngày 06/3/2020 về Kết luận của đồng chí dương Đình Ổn - Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp với các trường học về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chương trình giáo dục năm học 2019-2020

  Cập nhật ngày

  Thông báo số 123/TB-UBND ngày 06/3/2020 về Kết luận của đồng chí dương Đình Ổn - Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp với các trường học về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chương trình giáo dục năm học 2019-2020
 • Kết luận của đồng chí Dương Đình Ổn - Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận

  Cập nhật ngày

  Kết luận của đồng chí Dương Đình Ổn - Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận
 • Công văn số 256/CV-UBND ngày 28/02/2020 về thực hiện cách ly y tế đối với các trường hợp đi về từ các vùng có dịch Covid-2019

  Cập nhật ngày

  Công văn số 256/CV-UBND ngày 28/02/2020 về thực hiện cách ly y tế đối với các trường hợp đi về từ các vùng có dịch Covid-2019
 • Công văn số 219/UBND-VP ngày 24/02/2020 tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

  Cập nhật ngày

  Công văn số 219/UBND-VP ngày 24/02/2020 tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
 • Kết luận của UBND quận kiểm tra các trường học về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

  Cập nhật ngày

  Kết luận của UBND quận kiểm tra các trường học về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
 •  

  Liên kết website Liên kết website

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 29262066