LÃNH ĐẠO UBND QUẬN LÃNH ĐẠO UBND QUẬN

Ông: Dương Đình Ổn

- Chức vụ: Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

- Năm sinh: 03/11/1972

- Số điện thoại:

+ Cơ quan: 0313.745.237

+ Di động: 0904.234.880

- Email: duongdinhon@haiphong.gov.vn

- Địa chỉ: 01/271 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng

Xem tiểu sử

   
   
   

Ông: Phạm Văn Đoan

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND quận

- Năm sinh: 05/01/1968

- Số điện thoại:

+ Cơ quan: 0313.842.402

+ Di động: 0912.086.382

- Email: phamvandoan@haiphong.gov.vn

- Địa chỉ: Số 90 Hàm Nghi, Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải Phòng

Xem tiểu sử

 

THỦ TRƯỞNG CÁC PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN THỦ TRƯỞNG CÁC PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN

 

Ông: Lê Văn Mịch

- Chức vụ: Chánh Văn phòng quận

- Năm sinh: 03/4/1977

- Số điện thoại:

+ Cơ quan: 0313. 745662

+ Di động: 0912413299

- Email: levanmich@haiphong.gov.vn

- Địa chỉ: An Chân, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng

 

Bà: Nguyễn Thị Thủy

- Chức vụ: Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

- Năm sinh: 10/3/1983

- Số điện thoại:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0982.021839

- Email: nguyenthithuy@haiphong.gov.vn

- Địa chỉ: Số 56 An Khê, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng

Bà: Trần Khánh Linh

- Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế

- Năm sinh: 10/01/1981

- Số điện thoại:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0904623606

- Email: trankhanhlinh@haiphong.gov.vn

- Địa chỉ: Tập thể Vạn Mỹ – Q.Ngô Quyền

 

Ông: Đoàn Văn Hữu

- Chức vụ: Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

- Năm sinh: 08/11/1979

- Số điện thoại:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0977.579.879

- Email: doanvanhuu@haiphong.gov.vn

- Địa chỉ: 

Bà: Đinh Thị Thu Hậu

- Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp

- Năm sinh: 03/11/1970

- Số điện thoại:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0989.060.718

- Email: dinhthuhau@haiphong.gov.vn

- Địa chỉ: Số 21/10 Hồ Sen - Lê Chân - HP

Ông: Vũ Xuân Hiếu

- Chức vụ: Trưởng phòng Văn hóa thông tin

- Năm sinh: 12/12/1976

- Số điện thoại:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0913.515.591

- Email: vuxuanhieu@haiphong.gov.vn

- Địa chỉ:

Ông: Nguyễn Văn Trường

- Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý đô thị

- Năm sinh: 07/07/1966

- Số điện thoại:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0913.042.562

- Email: nguyenvantruong.qt@haiphong.gov.vn

- Địa chỉ:

Bà: Nguyễn Thị Bích Ngọc

- Chức vụ: Phó trưởng phòng phụ trách phòng Giáo dục và Đào tạo

- Năm sinh: 06/4/1975

- Số điện thoại:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0912.242.829

- Email: nguyenthibichngoc@haiphong.gov.vn

- Địa chỉ: Số 276, Phan Bội Châu, phường Phạm Hồng Thái, HB, HP

Bà: Trần Thị Lan

- Chức vụ: Trưởng phòng Lao động thương binh & XH

- Năm sinh: 09/02/1978

- Số điện thoại:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0902.294.379

- Email: tranthilan@haiphong.gov.vn

- Địa chỉ: Số 19/137 Lán Bè - Lê Chân - Hải Phòng
 

Ông: Dương Quốc Chỉnh

- Chức vụ: Trưởng phòng Y tế

- Năm sinh: 

- Số điện thoại:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0914.258.857

- Email: duongquocchinh.hb@haiphong.gov.vn

- Địa chỉ:

Ông: Nguyễn Ngọc Tuấn

- Chức vụ: Chánh Thanh tra quận

- Năm sinh: 25/05/1963

- Số điện thoại:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0912.810.056

- Email: nguyenngoctuan@haiphong.gov.vn

- Địa chỉ: 8/18/43 Nguyễn Tường Loan-Nghĩa Xá- LC- HP

Bà: Nguyễn Thị Phương Thảo

- Chức vụ: Trưởng phòng Nội vụ

- Năm sinh:

- Số điện thoại:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0934.211.611

- Email: nguyenphuongthao@haiphong.gov.vn

- Địa chỉ: 

 

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 706006