LÃNH ĐẠO UBND QUẬN LÃNH ĐẠO UBND QUẬN

Ông: Dương Đình Ổn

- Chức vụ: Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

- Năm sinh: 03/11/1972

- Số điện thoại:

+ Cơ quan: 0313.745.237

+ Di động: 0904.234.880

- Email: duongdinhon@haiphong.gov.vn

- Địa chỉ: 01/271 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng

Xem tiểu sử

   

Bà: Hoàng Thị Nhẫn

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận

- Năm sinh: 04/02/1965

- Số điện thoại:

+ Cơ quan: 0313.745.213

+ Di động: 0912.489.135

- Email: hoangthinhan@haiphong.gov.vn

- Địa chỉ: Số 54 lô 2/97 Bạch Đằng, Hồng Bàng, HP

Xem tiểu sử

   

Ông: Phạm Văn Đoan

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND quận

- Năm sinh: 05/01/1968

- Số điện thoại:

+ Cơ quan: 0313.842.402

+ Di động: 0912.086.382

- Email: phamvandoan@haiphong.gov.vn

- Địa chỉ: Số 90 Hàm Nghi, Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải Phòng

Xem tiểu sử

 

THỦ TRƯỞNG CÁC PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN THỦ TRƯỞNG CÁC PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN

Bà: Trần Thị Thu Hồng

- Chức vụ: Chánh Văn phòng quận

- Năm sinh: 27/4/1980

- Số điện thoại:

+ Cơ quan: 0313. 745662

+ Di động: 0912090009

- Email:tranthithuhong@haiphong.gov.vn

- Địa chỉ: 114 Trường Trinh, Q. Kiến An

Ông: Phạm Văn Đoan

- Chức vụ: Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

- Năm sinh: 05/01/1968

- Số điện thoại:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0912.086.382

- Email: phamvandoan@haiphong.gov.vn

- Địa chỉ: Số 90 Hàm Nghi, Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải Phòng

Bà: Trần Khánh Linh

- Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế

- Năm sinh: 10/01/1981

- Số điện thoại:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0904623606

- Email: trankhanhlinh@haiphong.gov.vn

- Địa chỉ: Tập thể Vạn Mỹ – Q.Ngô Quyền

Ông: Lê Văn Cầu

- Chức vụ: Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

- Năm sinh: 17/09/1961

- Số điện thoại:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0912.302.164

- Email: levancau@haiphong.gov.vn

- Địa chỉ: Thôn Văn Cú, xã An Đồng huyện An Dương

Bà: Đinh Thị Thu Hậu

- Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp

- Năm sinh: 03/11/1970

- Số điện thoại:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0989.060.718

- Email: dinhthuhau@haiphong.gov.vn

- Địa chỉ: Số 21/10 Hồ Sen - Lê Chân - HP

Ông: Vũ Xuân Hiếu

- Chức vụ: Trưởng phòng Văn hóa thông tin

- Năm sinh: 12/12/1976

- Số điện thoại:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0913.515.591

- Email: vuxuanhieu@haiphong.gov.vn

- Địa chỉ:

Ông: Nguyễn Văn Trường

- Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý đô thị

- Năm sinh: 07/07/1966

- Số điện thoại:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0913.042.562

- Email: nguyenvantruong.qt@haiphong.gov.vn

- Địa chỉ:

Bà: Nguyễn Thị Nhất

- Chức vụ: Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo

- Năm sinh: 01/12/1964

- Số điện thoại:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0915.327.679

- Email: nguyenthinhat@haiphong.gov.vn

- Địa chỉ: Số 1, Tiền Đức, Trại Chuối, Hồng Bàng, HP

Ông: Ngô Văn Long

- Chức vụ: Trưởng phòng Lao động thương binh & XH

- Năm sinh: 17/12/1961

- Số điện thoại:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0904.925.889

- Email: ngovanlong@haiphong.gov.vn

- Địa chỉ: Số 6/34 Chợ Con - Lê Chân - HP
 

Bà:

- Chức vụ: Trưởng phòng Y tế

- Năm sinh:

- Số điện thoại:

+ Cơ quan:

+ Di động:

- Email: d

- Địa chỉ: S

Ông: Nguyễn Ngọc Tuấn

- Chức vụ: Chánh Thanh tra quận

- Năm sinh: 25/05/1963

- Số điện thoại:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0912.810.056

- Email: nguyenngoctuan@haiphong.gov.vn

- Địa chỉ: 8/18/43 Nguyễn Tường Loan-Nghĩa Xá- LC- HP

Bà: Nguyễn Thị Phương Thảo

- Chức vụ: Trưởng phòng Nội vụ

- Năm sinh:

- Số điện thoại:

+ Cơ quan:

+ Di động: 0934.211.611

- Email: nguyenphuongthao@haiphong.gov.vn

- Địa chỉ:

 

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 26508309