Tuyên truyền phổ biến pháp luật Tuyên truyền phổ biến pháp luật

 • Luật Bí mật nhà nước

  Cập nhật ngày

  Bấm vào đây để tải văn bản đầy đủ Luật số 29/2018/QH14
 • Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 31/10/2018 của Bộ Y tế

  Cập nhật ngày

  Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng
 • Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ

  Cập nhật ngày

  Hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
 • Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ

  Cập nhật ngày

  Sửa đổi,bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp động một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
 • Công văn số 4948/LĐTBXH-TCCB ngày 22/11/2018 của Bộ Lao động thương binh và xã hội

  Cập nhật ngày

  Về đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2018
 • Nghị định 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ

  Cập nhật ngày

  Quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
 • Tài liệu tuyên truyền về Luật An ninh Mạng

  Cập nhật ngày

  Bấm vào đây để xem toàn bộ tài liệu tuyên truyên
 • Quyết định số 1417/QĐ-NHNN ngày 09/7/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  Cập nhật ngày

  Phê duyệt phương án đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 • Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ

  Cập nhật ngày

  Ban hành hệ thống ngành Kinh tế Việt Nam
 • Thông tư số 15/2018/TT-BCT ngày 29/6/2018 của Bộ Công thương

  Cập nhật ngày

  Quy định về việc phân luông trong quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi
 • Hiển thị 11 - 20 of 74 kết quả.
  10

   

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 29414651