Tin tức - sự kiện Tin tức - sự kiện

« Quay lại

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW10

Sáng 02/4, Đảng ủy phường Quán Toan đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết trung ương 10 (khóa XI) tới các đồng chí Ban chấp hành Đảng bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động trong UBND phường..

Hội nghị đã được nghe đ/c Giang Sơn Hải - Cán bộ tuyên giáo phường Quán Toan trực tiếp truyền đạt nghị quyết. Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ X, BCH Trung ương Đảng khoá XI như: Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2011-2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016-2020); Dự thảo Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016) và một số vấn đề quan trọng khác. Đây là những nội dung quan trọng liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XII của Đảng, làm căn cứ để các tổ chức Đảng quán triệt và chuẩn bị tốt Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020.

Thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết giúp cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững quan điểm của Đảng trong các văn kiện, nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 10 BCH TW Đảng (khóa XI) đã thông qua. Trên cơ sở đó tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng tại Đại hội đảng các cấp mình cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp thực tế; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền trên về việc triển khai đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở cơ sở, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc./.

Phường Quán Toan

Tin tức sự kiện

 

Liên kết website Liên kết website

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 24154288