Tin tức - sự kiện Tin tức - sự kiện

« Quay lại

Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của Quận ủy, Hội đồng nhân dân quận về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; phát động phong trào thi đua năm 2020

Sáng ngày 13/01/2020, UBND quận Hồng Bàng tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của Quận ủy, Hội đồng nhân dân quận về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; phát động phong trào thi đua năm 2020. Tới dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội Vụ, Sở Giao Thông vận tải, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND thành phố. Đại biểu quận: Các đồng chí Thường trực Quận ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN quận, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, các PCT HĐND, PCT UBND quận; Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp; Các đồng chí Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐND; Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN, Trưởng Công an và kế toán 11 phường; Hiệu trưởng, kế toán các trường học thuộc quận; Các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng.

Đ/c Hoàng Thị Nhẫn - PCT TT UBND quận báo cáo tóm tắt tổng kết phong trào thi đua năm 2019

Năm 2019, quận Hồng Bàng hoàn thành 17/17 chỉ tiêu KTXH, nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2019 đạt: 1.564 tỷ 053 triệu đồng, bằng 150% dự toán thành phố giao, bằng 123% HĐND quận giao, bằng 182% so với cùng kỳ. Trong đó: thuế ngoài quốc doanh đạt 409 tỷ đồng, bằng 102% dự toán thành phố và HĐND quận giao, bằng 100% so với cùng kỳ. Công tác quản lý, chỉnh trang đô thị được tập trung chỉ đạo quyết liệt, có chuyển biến rõ nét, đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp đúng tinh thần chỉ đạo của thành phố. Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách được quan tâm chỉ đạo kịp thời, huy động từ các nguồn kinh phí hỗ trợ 19 tỷ 235 triệu đồng, tăng 2,8 tỷ đồng so với năm 2018. Công tác giảm nghèo đạt được kết quả đột phá, toàn quận giảm 96/115 hộ nghèo, bằng 436% chỉ tiêu thành phố giao, giảm được 83% tổng số hộ nghèo toàn quận. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện trọng đại của thành phố và quận. Đạt 100% chỉ tiêu giao quân với chất lượng cao. Công tác xây dựng chính quyền được quan tâm và chỉ đạo quyết liệt từ quận đến cơ sở, hoàn thành đề án sáp nhập 4 phường, sáp nhập tổ dân phố tại phường Sở Dầu.

Đ/c Đoàn Văn Chương - TUV, Bí thư Quận ủy phát biểu chỉ đạo

 Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Chương - TUV - Bí thư Quận ủy khẳng định: năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy- HĐND- UBND thành phố, sự giúp đỡ của các sở, ban, ngành thành phố, Quận ủy- HĐND- UBND quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm cao, bằng nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân quận vì sự nghiệp phát triển của thành phố và quận gắn với phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, quận Hồng Bàng đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh.

Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội quận 5 năm 2016-2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXII. Quán triệt các chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố quận cần phát huy những kết quả đạt được của năm 2019, phấn đấu hoàn thành mọi chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh đã đề ra.

Đ/c Dương Đình Ổn - TUV, Chủ tịch UBND quận phát biểu bế mạc Hội nghị

   Phát biểu tổng kết và bế mạc Hội nghị đồng chí Dương Đình Ổn - PBT QU- Chủ tịch UBND quận tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Quận ủy để chỉ đạo thực hiện và nhấn mạnh năm 2020, thành phố giao cho quận Hồng Bàng 07 nhiệm vụ trọng tâm và 16 nhiệm vụ cụ thể; là năm quận tiếp tục được giao nhiệm tự chủ về tài chính, chỉ tiêu thu ngân sách là 1.117,922 tỷ đồng. Xác định đây là một năm có khối lượng công việc rất lớn, trong đó có nhiều nhiệm vụ trọng điểm, phức tạp và để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, đồng chí Chủ tịch UBND quận yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc quận, UBND các phường, trường học tập trung cao cho việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như: Phấn đấu hoàn thành thu ngân sách; Đẩy mạnh GPMB các dự án, công trình trọng điểm của quận, thành phố. Tăng cường công tác quản lý đô thị, đảm bảo TTATGT-TTĐH-NSVMĐT, tập trung thực hiện các nhiệm vụ xây dựng đô thị thông minh, đẩy mạnh CCHC, triển khai có hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin thuộc Đề án chính quyền điện tử quận gắn với thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ thuộc các lĩnh vực công tác của các đơn vị, cá nhân trong thực thi nhiệm vụ; Bảo đảm an sinh xã hội, chú trọng công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết 2020 cho các gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; khẳng định vị thế quận trung tâm đi đầu thành phố. Trước tiên, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động Tết nguyên đán Canh Tý 2020.

Một số hình ảnh Hội nghị:

Văn phòng quận./.

 

Tin tức sự kiện

 

Liên kết website Liên kết website

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 706180