Thông tin đấu giá Thông tin đấu giá

 • Quyết định về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá QSD 187 lô đất ở với tổng diện tích 16.636,0 m2 tại Khu đô thị mới Sở Dầu, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng.

  Cập nhật ngày

  Quyết định về việc phê duyệt giá  khởi điểm để đấu giá QSD 187 lô đất ở với tổng diện tích 16.636,0 m2 tại Khu đô thị mới Sở Dầu, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng.
 • Bảng tổng hợp giá đất cụ thể để phục vụ đấu giá QSDĐ ở 187 lô đất tại khu đô thị mới Sở Dầu, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng.

  Cập nhật ngày

  Bảng tổng hợp giá đất cụ thể để phục vụ đấu giá QSDĐ ở 187 lô đất tại khu đô thị mới Sở Dầu, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng.
 • Quyết định về việc phê duyệt phương án đấu giá QSDĐ ở 187 lô đất với tổng diện tích 16.636,0 m2 tại Khu đô thị mới Sở Dầu, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng.

  Cập nhật ngày

  Quyết định về việc phê duyệt phương án đấu giá QSDĐ ở 187 lô đất với tổng diện tích 16.636,0 m2 tại Khu đô thị mới Sở Dầu, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng.
 • Thông báo Tiếp tục bán hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở tại khu đất 16.636,0m2 thuộc Khu đô thị mới Sở Dầu, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

 • Thông báo Đấu giá quyền sử dụng khu đất 16.636,0m2 tại Khu đô thị mới Sở Dầu, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng để sử dụng vào mục đích giao đất ở có thu tiển sử dụng đất

  Cập nhật ngày

  Thông báo Đấu giá quyền sử dụng khu đất 16.636,0m2 tại Khu đô thị mới Sở Dầu, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng để sử dụng vào mục đích giao đất ở có thu tiển sử dụng đất
 • Hiển thị 11 - 15 of 15 kết quả.
  10

   

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 19522182