Thông tin đấu giá Thông tin đấu giá

 • UBND quận Hồng Bàng triển khai bán hồ sơ đấu giá khu đất 187 lô tại khu đô thị mới Sở Dầu

  Cập nhật ngày

  Thực hiện Quyết định số 3320/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND thành phố, UBND quận Hồng Bàng đã triển khai các thủ tục đầu tư, hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu đất 187 lô tại Khu đô thị mới Sở Dầu. Ngày 03/7/2017, UBND quận Hồng Bàng ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND về việc tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng 187 lô đất ở.
 • Quyết định V/v giao đất cho UBND quận HB

  Cập nhật ngày

  Quyết định V/v giao đất cho UBND quận HB và phê duyệt giá đất cụ thể thực hiện đấu giá QSDĐ vào mục đích làm nhà ở tại p. Sở Dầu, quận HB.
 • Quyết định về việc điều chỉnh khoản 2 điều 1 Quyết định 3320/QĐ - UBND ngày 27/12/2016 của UBND thành phố

  Cập nhật ngày

  Quyết định về việc điều chỉnh khoản 2 điều 1 Quyết định 3320/QĐ - UBND ngày 27/12/2016 của UBND thành phố về phê duyệt giá đất cụ thể thực hiện đấu giá QSDĐ vào mục đích làm nhà ở tại phường Sở...
 • Quyết định về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá QSD 187 lô đất ở với tổng diện tích 16.636,0 m2 tại Khu đô thị mới Sở Dầu, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng.

  Cập nhật ngày

  Quyết định về việc phê duyệt giá  khởi điểm để đấu giá QSD 187 lô đất ở với tổng diện tích 16.636,0 m2 tại Khu đô thị mới Sở Dầu, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng.
 • Bảng tổng hợp giá đất cụ thể để phục vụ đấu giá QSDĐ ở 187 lô đất tại khu đô thị mới Sở Dầu, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng.

  Cập nhật ngày

  Bảng tổng hợp giá đất cụ thể để phục vụ đấu giá QSDĐ ở 187 lô đất tại khu đô thị mới Sở Dầu, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng.
 • Quyết định về việc phê duyệt phương án đấu giá QSDĐ ở 187 lô đất với tổng diện tích 16.636,0 m2 tại Khu đô thị mới Sở Dầu, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng.

  Cập nhật ngày

  Quyết định về việc phê duyệt phương án đấu giá QSDĐ ở 187 lô đất với tổng diện tích 16.636,0 m2 tại Khu đô thị mới Sở Dầu, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng.
 • Thông báo Tiếp tục bán hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở tại khu đất 16.636,0m2 thuộc Khu đô thị mới Sở Dầu, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

 • Thông báo Đấu giá quyền sử dụng khu đất 16.636,0m2 tại Khu đô thị mới Sở Dầu, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng để sử dụng vào mục đích giao đất ở có thu tiển sử dụng đất

  Cập nhật ngày

  Thông báo Đấu giá quyền sử dụng khu đất 16.636,0m2 tại Khu đô thị mới Sở Dầu, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng để sử dụng vào mục đích giao đất ở có thu tiển sử dụng đất
 • Hiển thị 11 - 18 of 18 kết quả.
  10

   

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 24768784