Thông tin đấu giá Thông tin đấu giá

« Quay lại

Thông báo số 01/HĐXLHH ngày 10/7/2019 của Hội đồng xử lý hàng hóa UBND quận về thông báo bán đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước

Bạn đọc nhấn vào đây để gửi ý kiến bình luận

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 27191724