Thông tin đấu giá Thông tin đấu giá

 • Thông báo số 18/TB-PTQĐ ngày 02/7/2018 của Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá
 • Thông báo số 16/TB-UBND ngày 19/6/2018 về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

  Cập nhật ngày

  về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản
 • Nội quy số 10/NQĐG-HĐXLHH ngày 27/4/2018 của Hội đồng xử lý hàng hóa quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Nội quy Đấu giá 35 loại hàng hóa gồm: đồ chơi trẻ em các loại, vợt muỗi, đồ trang trí, đồ điện, quần tất nữ, găng tay, tất các loại
 • Thông báo số 10/HĐXLHH ngày 27/4/2018 của Hội đồng xử lý hàng hóa quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Về đăng thông tin bán đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước
 • Thông báo bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước

  Cập nhật ngày

 • UBND quận Hồng Bàng triển khai bán hồ sơ đấu giá khu đất 187 lô tại khu đô thị mới Sở Dầu

  Cập nhật ngày

  Thực hiện Quyết định số 3320/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND thành phố, UBND quận Hồng Bàng đã triển khai các thủ tục đầu tư, hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu đất 187 lô tại Khu đô thị mới Sở Dầu. Ngày 03/7/2017, UBND quận Hồng Bàng ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND về việc tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng 187 lô đất ở.
 • Kế hoạch tổ chức phiên đấu giá QSDĐ 187 lô đất ở khu đô thị mới Sở Dầu, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng.

  Cập nhật ngày

  Kế hoạch tổ chức phiên đấu giá QSDĐ 187 lô đất ở khu đô thị mới Sở Dầu, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng.
 • Quyết định V/v giao đất cho UBND quận HB

  Cập nhật ngày

  Quyết định V/v giao đất cho UBND quận HB và phê duyệt giá đất cụ thể thực hiện đấu giá QSDĐ vào mục đích làm nhà ở tại p. Sở Dầu, quận HB.
 • Quyết định về việc điều chỉnh khoản 2 điều 1 Quyết định 3320/QĐ - UBND ngày 27/12/2016 của UBND thành phố

  Cập nhật ngày

  Quyết định về việc điều chỉnh khoản 2 điều 1 Quyết định 3320/QĐ - UBND ngày 27/12/2016 của UBND thành phố về phê duyệt giá đất cụ thể thực hiện đấu giá QSDĐ vào mục đích làm nhà ở tại phường Sở...
 • Quyết định về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá QSD 187 lô đất ở với tổng diện tích 16.636,0 m2 tại Khu đô thị mới Sở Dầu, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng.

  Cập nhật ngày

  Quyết định về việc phê duyệt giá  khởi điểm để đấu giá QSD 187 lô đất ở với tổng diện tích 16.636,0 m2 tại Khu đô thị mới Sở Dầu, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng.
 • Hiển thị 1 - 10 of 14 kết quả.
  Số bài trên trang 10
  của 2

   

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 7744731