Thông tin các phường Thông tin các phường

« Quay lại

Hội nghị quán triệt các văn bản về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Thực hiện Kế hoạch số 31-KH/QU ngày 24/11/2016 của Ban chỉ đạo Quận ủy thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ngày 17/02/2017, Đảng ủy phường Hùng Vương tổ chức Hội nghị Quán triệt, học tập các chỉ thị, văn bản của Trung ương, Thành ủy và Quận ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

            Về dự hội nghị, đại biểu phường có:

            - Đồng chí Lê Văn Mịch - QUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, đồng thời làm báo cáo viên hội nghị.

            - Đồng chí Nguyễn Quang Nghĩa - PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường.

            Và các đồng chí Ủy viên BTV, Ủy viên BCH Đảng bộ, các đồng chí đại diện cho các đoàn thể phường, các đồng chí Bí thư, phó Bí thư, chi ủy viên chi bộ dự hội nghị.

            Tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Mịch - QUV - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường đồng thời làm báo cáo viên hội nghị đã quán triệt nội dung Chỉ thị 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ và các văn bản chỉ đạo thực hiện của Thành ủy và Quận ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng thời Đảng ủy đề nghị các chi bộ bổ sung vào nội dung sinh hoạt chi bộ và nội dung kiểm điểm hàng năm theo tinh thần Nghị quyết TW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đồng chí Lê Văn Mịch - QUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đề nghị các chi bộ trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được quán triệt, đồng thời triển khai cho đảng viên kiểm điểm bổ sung và ký bản cam kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

 

Liên kết website Liên kết website

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 27334607