Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng

 • Luật Cảnh sát biển Việt Nam

  Cập nhật ngày

  Bấm vào đây để tải đầy đủ nội dung Luật số 33/2018/QH14
 • Luật Trồng trọt

  Cập nhật ngày

  Bấm vào đây để tải đầy đủ nội dung Luật số 31/2018/QH14
 • Luật Chăn nuôi

  Cập nhật ngày

  Bấm vào đây để tải đầy đủ nội dung Luật số 32/2018/QH14
 • Luật Đặc xá

  Cập nhật ngày

  Bấm vào đây để tải đầy đủ nội dung Luật số 30/2018/QH14
 • Luật Công an nhân dân

  Cập nhật ngày

  Bấm vào đây để tại đầy đủ nội dung Luật số 37/2018/QH14
 • Luật Bí mật nhà nước

  Cập nhật ngày

  Bấm vào đây để tải văn bản đầy đủ Luật số 29/2018/QH14
 • Phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức Giáo dục và Đào tạo quận Hồng Bàng năm 2018

  Cập nhật ngày

  UBND quận Hồng Bàng ban hành Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 về việc Phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức Giáo dục và Đào tạo năm 2018
 • Thông báo số 73/TB-UBND ngày 08/3/2019 của Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Kết quả điểm xét tuyển viên chức Giáo dục và đào tạo quận năm 2018
 • Thông báo số 46/TB-HĐXT ngày 15/02/2019 của Hội đồng xét tuyển viên chức Giáo dục - Đạo tạo quận Hồng Bàng năm 2018

  Cập nhật ngày

  Triệu tập thí sinh tham gia ôn tập và kiểm tra, sát hạch viên chức Giáo dục - Đào tạo quận năm 2018
 • Thông báo số 45/TB-UBND ngày 14/02/2019 của Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Danh sách những người đủ điều kiện và không đủ điều kiện xét tuyển viên chức Giáo dục - Đào tạo năm 2018
 • Hiển thị 11 - 20 of 120 kết quả.
  10

   

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 705048