Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng

 • Thông báo tuyển dụng

  Cập nhật ngày

  /documents/10190/140705/TB%20tuyen%20dung%20gui%20bao%20chi.doc
 • Bộ luật dân sự 2015

  Cập nhật ngày

  Bộ luật này đã được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24/11/2015
 • Thông báo tuyển dụng công chức năm 2014

  Cập nhật ngày

  Thông báo tuyển dụng công chức năm 2014
 • Nghị định số 64/2015/NĐ-CP ngày 06/8/2015 của Chính phủ về Quy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

  Cập nhật ngày

  CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 64/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2015 ...
 • Thông tư số 31/2015/TT-BCA ngày 06/7/2015 của Bộ Công an Hướng dẫn một số nội dung về cấp thị thực, cấp tạm trú, cấp giấy phép nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

  Cập nhật ngày

  Bấm vào đây để tải đầy đủ Thông tư số 31/2015/TT-BCA ngày 06/7/2015 của Bộ Công an
 • Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày16/02/2015

  Cập nhật ngày

  về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
 • Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 Quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

  Cập nhật ngày

  BỘ CÔNG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 04/2015/TT-BCA Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2015 ...
 • Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, tư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

  Cập nhật ngày

  Bấm vào đây để tải đầy đủ nội dụng Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, tư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
 • Luật Hôn nhân và Gia đình

  Cập nhật ngày

  Luật này đã được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 19/6/2014
 • Hiến pháp năm 2013

  Cập nhật ngày

  Hiến pháp này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28/11/2013
 • Hiển thị 111 - 120 of 120 kết quả.
  10

   

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 29363784