Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng

 • Thông báo số 73/TB-UBND ngày 08/3/2019 của Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Kết quả điểm xét tuyển viên chức Giáo dục và đào tạo quận năm 2018
 • Thông báo số 46/TB-HĐXT ngày 15/02/2019 của Hội đồng xét tuyển viên chức Giáo dục - Đạo tạo quận Hồng Bàng năm 2018

  Cập nhật ngày

  Triệu tập thí sinh tham gia ôn tập và kiểm tra, sát hạch viên chức Giáo dục - Đào tạo quận năm 2018
 • Thông báo số 45/TB-UBND ngày 14/02/2019 của Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Danh sách những người đủ điều kiện và không đủ điều kiện xét tuyển viên chức Giáo dục - Đào tạo năm 2018
 • Thông báo số 888/TB-UBND ngày 26/12/2018 của Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  V/v tuyển dụng viên chức Giáo dục - Đào tạo quận Hồng Bàng năm 2018
 • Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 31/10/2018 của Bộ Y tế

  Cập nhật ngày

  Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng
 • Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ

  Cập nhật ngày

  Hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
 • Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ

  Cập nhật ngày

  Sửa đổi,bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp động một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
 • Công văn số 4948/LĐTBXH-TCCB ngày 22/11/2018 của Bộ Lao động thương binh và xã hội

  Cập nhật ngày

  Về đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2018
 • Nghị định 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ

  Cập nhật ngày

  Quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
 • Tài liệu tuyên truyền về Luật An ninh Mạng

  Cập nhật ngày

  Bấm vào đây để xem toàn bộ tài liệu tuyên truyên
 • Hiển thị 1 - 10 of 103 kết quả.
  Số bài trên trang 10
  của 11

   

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 15163992