Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng

 • Phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo quận Hồng Bàng năm 2019

  Cập nhật ngày

  Phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo quận Hồng Bàng năm 2019
 • Thông báo số 724/TB-UBND ngày18/12/2019 của UBND quận về việc tiếp nhận cán bộ, công chức phường vào viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất Quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

 • Thông báo số 721/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND quận về lịch hướng dẫn ôn tập và triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Giáo dục và Đào tạo quận Hồng Bàng năm 2019

  Cập nhật ngày

 • Thông báo số 720/TB-UBND ngày 17/12/2019 của UBND quận về Danh sách thi đủ kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2, Kỳ tuyển dụng viên chức Giáo dục - Đào tạo quận Hồng Bàng năm 2019

  Cập nhật ngày

  Xem văn bản gốc bấm vào đây Thông báo số 720/TB-UBND ngày 17/12/2019
 • Thông báo số 639/TB-UBND ngày 01/11/2019 về tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo quận Hồng Bàng năm 2019

  Cập nhật ngày

 • Tài liệu tập huấn kỹ năng chất vấn và xem xét trả lời chất vấn của đại biểu HĐND ; Tập huấn sử dụng Cổng thông tin điện tử và trang thông tin điều hành tác nghiệp của HĐND quận

  Cập nhật ngày

  Bấm vào đây để tải bản gốc của Tài liệu    
 • THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG QUẬN PHƯỜNG

  Cập nhật ngày

  TT LĨNH VỰC THỦ TỤC I Xây dựng Cấp Giấy phép xây dựng II Tư pháp Cấp bản sao...
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch

  Cập nhật ngày

  Bấm vào đây để tải đầy đủ nội dung Luật số 35/2018/QH14
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

  Cập nhật ngày

  Bấm vào đây để tải đầy đủ nội dung Luật số 34/2018/QH14
 • Luật Phòng, chống tham nhũng

  Cập nhật ngày

  Bấm vào đây để tải đầy đủ nội dung Luật số 36/2018/QH14
 • Hiển thị 1 - 10 of 120 kết quả.
  10

   

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 701840