Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng

« Quay lại

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG QUẬN PHƯỜNG

TT

LĨNH VỰC

THỦ TỤC

I

Xây dựng

Cấp Giấy phép xây dựng

II

Tư pháp

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

 

 

Cấp bản sao từ sổ gốc

III

Tài nguyên môi trường

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

 

 

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

 

 

 

 

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 706077