Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng

 • Tài liệu tập huấn kỹ năng chất vấn và xem xét trả lời chất vấn của đại biểu HĐND ; Tập huấn sử dụng Cổng thông tin điện tử và trang thông tin điều hành tác nghiệp của HĐND quận

  Cập nhật ngày

  Bấm vào đây để tải bản gốc của Tài liệu    
 • THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG QUẬN PHƯỜNG

  Cập nhật ngày

  TT LĨNH VỰC THỦ TỤC I Xây dựng Cấp Giấy phép xây dựng II Tư pháp Cấp bản sao...
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch

  Cập nhật ngày

  Bấm vào đây để tải đầy đủ nội dung Luật số 35/2018/QH14
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

  Cập nhật ngày

  Bấm vào đây để tải đầy đủ nội dung Luật số 34/2018/QH14
 • Luật Phòng, chống tham nhũng

  Cập nhật ngày

  Bấm vào đây để tải đầy đủ nội dung Luật số 36/2018/QH14
 • Luật Cảnh sát biển Việt Nam

  Cập nhật ngày

  Bấm vào đây để tải đầy đủ nội dung Luật số 33/2018/QH14
 • Luật Trồng trọt

  Cập nhật ngày

  Bấm vào đây để tải đầy đủ nội dung Luật số 31/2018/QH14
 • Luật Chăn nuôi

  Cập nhật ngày

  Bấm vào đây để tải đầy đủ nội dung Luật số 32/2018/QH14
 • Luật Đặc xá

  Cập nhật ngày

  Bấm vào đây để tải đầy đủ nội dung Luật số 30/2018/QH14
 • Hiển thị 1 - 10 of 116 kết quả.
  10

   

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 24306378