Tài liệu Tài liệu

« Quay lại

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Một cửa hiện đại

Xem và tải Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Một cửa hiện đại

Tài liệu dành cho Cán bộ một cửa

Tài liệu dành cho Lãnh đạo UB

Tài liệu dành cho Lãnh đạo phòng

Tài liệu dành cho Chuyên viên

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 29363966