Tài liệu Tài liệu

« Quay lại

Tài liệu hướng dẫn sử dung hệ thống Một cửa điện tử và Dịchvụ công trực tuyến (theo phiên bản liên thông Cổng dịch vụ công quốc gia)

1. Phân hệ dành cho lãnh đạo

2. Phân hệ dành cho thụ lý hồ sơ

3. Phân hệ dành cho Tiếp nhận và trả kết quả

4. Phân hệ dành cho Quản trị hệ thống

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 29363803