Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải

 • Chương trình số 339/Ctr-UBND ngày 20/3/2019 của UBND quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Thực hiện kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý và quản lý tổng thể chất thải rắn trên địa bàn quận Hồng Bàng
 •  

  Liên kết website Liên kết website

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 29413651