Văn bản chỉ đạo thành phố Văn bản chỉ đạo thành phố

 • Cập nhật danh mục các văn bản chỉ đạo của thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19

  Cập nhật ngày

  Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 10/3/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trong tình hình mới. Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 14/3/2020 của UBND thành...
 • Thông báo số 123/TB-UBND ngày 10/3/2020 về Kết luận của Phó Chu tịch UBND TP Nguyễn Văn Thành tại cuộc họp nghe báo cáo triển khai thực hiện hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra

  Cập nhật ngày

  Thông báo số 123/TB-UBND ngày 10/3/2020 về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Thành tại cuộc họp nghe báo cáo triển khai thực hiện hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong bối...
 • Thông báo số 122/TB-UBND ngày 09/3/2020 về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại hội nghị trực tuyến thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố

  Cập nhật ngày

  Thông báo số 122/TB-UBND ngày 09/3/2020 về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại hội nghị trực tuyến thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố
 • Thông báo số 116/TB-UBND ngày 08/3/2020 về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố

  Cập nhật ngày

  Thông báo số 116/TB-UBND ngày 08/3/2020 về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố
 • Công văn số 1252/UBND-VX ngày 01/3/2020 đẩy mạnh phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn thành phố

  Cập nhật ngày

  Công văn số 1252/UBND-VX ngày 01/3/2020 đẩy mạnh phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn thành phố
 • Công văn số 1129/UBND-MT ngày 21/02/2020 tăng cường biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (do virut Corona chủng mới gây ra)

  Cập nhật ngày

  Công văn số 1129/UBND-MT ngày 21/02/2020 tăng cường biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (do virut Corona chủng mới gây ra)
 • Công văn số 856/UBND-GT ngày 13/02/2020 tham gia giao thông an toàn trong điều kiện có dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng loại mới của virut Corona

  Cập nhật ngày

  Công văn số 856/UBND-GT ngày 13/02/2020 tham gia giao thông an toàn trong điều kiện có dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng loại mới của virut Corona
 • Hướng dẫn Cách ly y tế để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mơi của vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  Cập nhật ngày

  Hướng dẫn Cách ly y tế để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mơi của vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 • Công văn số 777/UBND-KTĐN ngày 10/02/2020 dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp chủng mới của vi rút Corona gây ra

  Cập nhật ngày

  Công văn số 777/UBND-KTĐN ngày 10/02/2020 dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp chủng mới của vi rút Corona gây ra
 • Văn bản chỉ đạo quận Văn bản chỉ đạo quận

 • Cập nhật danh mục các văn bản chỉ đạo của UBND quận Hồng Bàng về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

  Cập nhật ngày

  Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của UBND quận về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Hồng Bàng. Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của UBND quận về việc...
 • Thông báo số 128/TB-UBND ngày 11/3/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

  Cập nhật ngày

  Thông báo số 128/TB-UBND ngày 11/3/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
 • Thông báo số 125/TB-UBND ngày 07/3/2020 về Kết luận của đồng chí Dương Đình Ổn - Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận

  Cập nhật ngày

  Thông báo số 125/TB-UBND ngày 07/3/2020 về Kết luận của đồng chí Dương Đình Ổn - Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận
 • Thông báo số 123/TB-UBND ngày 06/3/2020 về Kết luận của đồng chí dương Đình Ổn - Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp với các trường học về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chương trình giáo dục năm học 2019-2020

  Cập nhật ngày

  Thông báo số 123/TB-UBND ngày 06/3/2020 về Kết luận của đồng chí dương Đình Ổn - Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp với các trường học về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chương trình giáo dục năm học 2019-2020
 • Kết luận của đồng chí Dương Đình Ổn - Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận

  Cập nhật ngày

  Kết luận của đồng chí Dương Đình Ổn - Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận
 • Công văn số 256/CV-UBND ngày 28/02/2020 về thực hiện cách ly y tế đối với các trường hợp đi về từ các vùng có dịch Covid-2019

  Cập nhật ngày

  Công văn số 256/CV-UBND ngày 28/02/2020 về thực hiện cách ly y tế đối với các trường hợp đi về từ các vùng có dịch Covid-2019
 • Công văn số 219/UBND-VP ngày 24/02/2020 tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

  Cập nhật ngày

  Công văn số 219/UBND-VP ngày 24/02/2020 tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
 • Kết luận của UBND quận kiểm tra các trường học về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

  Cập nhật ngày

  Kết luận của UBND quận kiểm tra các trường học về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
 • Thông tin về phòng, chống dịch Thông tin về phòng, chống dịch

 • Thường trực HĐND quận giám sát khẩn cấp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại phường Phan Bội Châu.

  Cập nhật ngày

  Đoàn giám sát ghi nhận những nỗ lực, cố gắng trong công tác phòng chống dịch của cả hệ thống chính trị phường trong việc triển khai tổ chức thực hiện các văn bản của cấp trên. Ghi nhận và đánh giá cao sự nhiệt tình, trách nhiệm của lực lượng Cựu chiến binh và các lực lượng khác đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát; công tác xã hội hóa huy động nguồn lực phục vụ phòng chống dịch của các đoàn thể nhân dân.
 • Thường trực HĐND quận giám sát khẩn cấp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Công ty TNHH TMDV Tự Long Công ty TNHH công nghiệp nặng Doosan Vina Hải Phòng và UBND phường Sở Dầu

  Cập nhật ngày

  Tại buổi làm việc đoàn giám sát ghi nhận các đơn vị được giám sát đã thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch, tổ chức phun khử khuẩn, lau nền nhà hàng ngày bằng nước sát khuẩn, kiểm tra nhiệt độ, mở sổ theo dõi y tế đối với cán bộ, nhân viên công ty và khách hàng đến giao dịch.
 • Thường trực HĐND quận giám sát khẩn cấp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các phường Hoàng Văn Thụ, Trại Chuối, Thượng Lý.

  Cập nhật ngày

  Tại các buổi làm việc đoàn giám sát ghi nhận đánh giá cao sự vào cuộc nhanh chóng, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền phường trong việc tổ chức thực hiện các văn bản của Trung ương, thành phố và quận về thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19.
 • Quận Hồng Bàng tăng cường vận động hỗ trợ các đối tượng bảo trợ xã hội phòng, chống dịch Covid-19

  Cập nhật ngày

  Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ và Thành phố, Quận Hồng Bàng đã chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận; bên cạnh đó, Quận đã tích cực vận động...
 • UBND quận kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại một số cảng nội địa, bến bãi trên địa bàn quận

  Cập nhật ngày

  Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 2455/UBND-VX ngày 05/4/2020 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 2511/UBND-NC ngày 06/4/2020 về...
 • Đoàn công tác của quận Hồng Bàng đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn quận.

  Cập nhật ngày

  Đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận Phạm Văn Đoan ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, dịch bệnh có thể kéo dài với nguy cơ lớn lây lan ra cộng đồng và công tác phòng, chống dịch đã bước sang giai đoạn mới (giai đoạn 3), đòi hỏi sự quyết tâm, đoàn kết, trách nhiệm của cả xã hội
 • Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid -19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn

  Cập nhật ngày

  Đồng chí Chủ tịch UBND quận đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh trên thực hiện nghiêm túc việc ngừng hoạt động để phòng chống dịch; cần niêm yết thông báo về việc tạm dừng hoạt động để khách hàng biết. Đồng thời yêu cầu lãnh đạo UBND các phường giám sát chặt chẽ hoạt động của nhà hàng, quán ăn và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình không chấp hành
 • UBND quận Hồng Bàng tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn

  Cập nhật ngày

  Tối ngày 18/3/2020, UBND quận Hồng Bàng tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại một số cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, phòng trà do đồng chí Dương Đình Ổn - Chủ tịch UBND quận...
 • UBND quận Hồng Bàng quyết tâm trong công tác phòng chống dịch Covid-19

  Cập nhật ngày

  Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ cũng như các khuyến cáo của Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng bố trí các tổ bảo vệ đứng tại cổng ra vào trụ sở cơ quan, tiến hành đo thân nhiệt tất cả cán bộ,...
 • UBND quận tổ chức họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận

  Cập nhật ngày

  Chiều ngày 07/3/2020, Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng tổ chức cuộc họp khẩn về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận do đồng chí Dương Đình Ổn - Chủ tịch UBND quận chủ trì
 •  

  Liên kết website Liên kết website

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 706026