Cổng giao tiếp điện tử quận Hồng Bàng - TP Hải Phòng

Trưởng ban biên tập : Đồng chí Tô Đình Đại -  Chủ tịch UBND Quận
Trụ sở : 06 Đường Hồng Bàng - Phường Sở Dầu - Quận Hồng Bàng - Hải Phòng
Điện thoại : (0225) 3745 850 - Fax : (0225) 3842 566
Email : ubhongbang@haiphong.gov.vn hoặc tiepdan_ubhongbang@haiphong.gov.vn