Nội dung tập trung chỉ đạo Nội dung tập trung chỉ đạo

Nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền các sự kiện chính trị, văn hóa lớn của đất nước, thành phố và quận. Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Xây dựng đô thị văn minh” và các mô hình khác. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo toàn diện. Tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/QU của Quận ủy về phát triển giáo dục và đào tạo quận Hồng Bàng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển toàn diện giáo dục quận Hồng Bàng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

- Xây dựng trường MN Quán Toan được nâng chuẩn mức độ 2

- Đầu tư xây dựng Trường Mầm non Bình Minh

Giới thiệu

 

Liên kết website Liên kết website

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 698450