Nội dung tập trung chỉ đạo Nội dung tập trung chỉ đạo

Thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, chính sách người có công, xóa đói giảm nghèo, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các chương trình, mục tiêu quốc gia về y tế. Đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc đời sống tinh thần, vật chất cho gia đình chính sách, đặc biệt là gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trong dịp Lễ Tết 2019.

- Tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019

- Xây dựng Trạm y tế phường Hoàng Văn Thụ đạt chuẩn Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020

Giới thiệu

 

Liên kết website Liên kết website

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 698486