Nội dung tập trung chỉ đạo Nội dung tập trung chỉ đạo

Phối hợp với các sở, ban, ngành thành phố xây dựng Đề án mở rộng đô thị thành phố về phía khu vực Bắc sông Cấm, huyện Thủy Nguyên.

Giới thiệu

 

Liên kết website Liên kết website

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 931099