Nội dung tập trung chỉ đạo Nội dung tập trung chỉ đạo

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nắm chắc tình hình, phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Chú trọng công tác giáo dục quốc phòng, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh, toàn diện.

- Tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2019;

- Tổ chức diễn tập phòng chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; xây dựng thế trận khu vực phòng thủ quận

- Tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động đấu tranh phòng chống tội phạm, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, nhất là tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản, trộm đêm trên địa bàn quận. Nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh trật tự các khu vực dự án, phạm vi giải phóng mặt bằng.

Giới thiệu

 

Liên kết website Liên kết website

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 698732