Nội dung tập trung chỉ đạo Nội dung tập trung chỉ đạo

Hoàn thành Đề án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận đến năm 2025.

Giới thiệu

 

Liên kết website Liên kết website

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 14492826