Nội dung tập trung chỉ đạo Nội dung tập trung chỉ đạo

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND quận về tăng cường công tác quản lý, điều hành thu - chi ngân sách nhà nước trên địa bàn quận năm 2017. Kiểm tra, rà soát lại tất cả các nguồn thu từ các đơn vị, địa phương; các nguồn thu từ cho vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên địa bàn quận. Quyết liệt thu hồi nợ đọng thuế, không để phát sinh nợ đọng mới.

Giới thiệu

 

Liên kết website Liên kết website

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 14492536