Nội dung tập trung chỉ đạo Nội dung tập trung chỉ đạo

Xây dựng kế hoạch và chủ động thực hiện các nhiệm vụ phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn và công tác phòng cháy chữa cháy

- Xây dựng kế hoạch và chủ động thực hiện các nhiệm vụ phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn và công tác phòng cháy chữa cháy.

- Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về điện, đảm bảo về tiết kiệm điện, tổ chức các đợt kiểm tra an toàn điện đối với các tổ chức, cá nhân quản lý, kinh doanh và sử dụng điện trên địa bàn quận.

- Thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ, tổ chức xét duyệt sáng kiến của Hội đồng KHCN quận, đăng ký và triển khai các đề tài, dự án cấp thành phố, cấp cơ sở.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Triển khai thực hiện các Luật mới có hiệu lực từ năm 2018.

Tin khác

Giới thiệu

 

Liên kết website Liên kết website

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 16744955