Nội dung tập trung chỉ đạo Nội dung tập trung chỉ đạo

Giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình hành động, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu

-Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng của thành phố và quận. Tập trung cao đấu tranh trấn áp các loại tội phạm phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; triển khai quyết liệt các giải pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông.

- Hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018. Chú trọng công tác giáo dục quốc phòng, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh, toàn diện. Duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện tốt công tác hậu cần địa phương, hậu cần nhân dân; gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh. Tổ chức diễn tập phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; chỉ đạo 3 phường: Hạ Lý, Minh Khai, Phạm Hồng Thái diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018; xây dựng thế trận khu vực phòng thủ quận.

Tin khác

Giới thiệu

 

Liên kết website Liên kết website

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 16744567