Nội dung tập trung chỉ đạo Nội dung tập trung chỉ đạo

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Đầu tư phát triển giáo dục, chú trọng chất lượng đào tạo. Quan tâm công tác an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân.

- Tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung công tác tuyên truyền, cổ động trực quan đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm phù hợp với sự phát triển của đô thị quận. Đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng, nâng cao đời sống tinh thần nhân dân.

- Thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, chính sách người có công, xóa đói giảm nghèo. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Đền ơn đáp nghĩa". Quan tâm chăm sóc đời sống tinh thần, vật chất cho cho gia đình chính sách, đặc biệt là gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

- Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/QU ngày 10/10/2017 của Ban Thường vụ Quận ủy về phát triển giáo dục và đào tạo quận đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước về giáo dục tại các trường học.

- Phát huy vai trò của các trạm y tế phường, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân và phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn, nguy hiểm xảy ra trên địa bàn. Quan tâm huy động các nguồn xã hội hóa đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn, duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hợp lý, nâng cao chất lượng dân số.

Tin khác

Giới thiệu

 

Liên kết website Liên kết website

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 16829444