Nội dung tập trung chỉ đạo Nội dung tập trung chỉ đạo

Đảm bảo các chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước, tăng cường kỷ cương trong quản lý thu – chi

- Tập trung triển khai công tác thu ngân sách nhà nước ngay từ ngày đầu tháng 1/2018, hoàn thành thu thuế môn bài trước ngày 10/01/2018; tập trung chỉ đạo rà soát các nguồn thu, chống nợ đọng thuế bằng nhiều biện pháp quyết liệt, giải quyết các khoản nợ đọng nghĩa vụ tài chính của các doanh nghiệp. Tăng cường các khoản thu từ đất, đẩy nhanh tiến độ các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, hợp thức hóa các thửa đất xen kẹt, nhỏ lẻ phù hợp quy hoạch đã được thành phố phê duyệt.

- Rà soát lại việc kê khai thuế từ các hộ kinh nhỏ lẻ đang xác định có doanh thu dưới 100 triệu đồng để đưa vào quản lý thuế.

- Cơ cấu lại công tác chi ngân sách một cách hợp lý, thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; ưu tiên các khoản chi lương, BHXH và đảm bảo an sinh xã hội. Quản lý tốt việc đầu tư theo quy hoạch, kế hoạch, kiểm soát chặt chẽ quy trình đầu tư, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện thu, chi ngân sách tại các đơn vị, địa phương, kịp thời phát hiện sai phạm để chấn chỉnh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin khác

Giới thiệu

 

Liên kết website Liên kết website

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 16744899