Nội dung tập trung chỉ đạo Nội dung tập trung chỉ đạo

Tập trung triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, làm tốt công tác quản lý thị trường.

- Triển khai nhiệm vụ trong Dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, đẩy mạnh thu hút đầu tư. Rút ngắn tối đa các thủ tục về đăng kí hộ kinh doanh cá thể từ 4 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, công tác liên quan đến lĩnh vực phòng chống cháy nổ đối với các hoạt động sản xuất , kinh doanh trên địa bàn.

- Phát huy hiệu quả hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp quận; tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa 2 địa phương Hồng Bàng – Tiên Lãng và với quận Dong-gu, thành phố Inchone, Hàn Quốc.

- Đổi mới mô hình, làm tốt công tác quản lý khai thác hiệu quả các nguồn thu từ các chợ, khai thác, sử dụng hiệu quả diện tích các điểm kinh doanh tại các chợ.

Tin khác

Giới thiệu

 

Liên kết website Liên kết website

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 16829494