Nội dung tập trung chỉ đạo Nội dung tập trung chỉ đạo

Thực hiện hiệu quả công tác quản lý đất đai, đề xuất thu hồi các dự án sử dụng đất kém hiệu quả, không đúng mục đích. Đảm bảo tiến độ các công trình, dự án trên địa bàn quận; tập trung cao các công trình trọng tâm, trọng điểm, đưa vào sử dụng công trình Trung tâm chính trị - hành chính quận; hoàn thành giai đoạn 2 dự án Công viên cây xanh Tam Bạc, dự án mở rộng đường bến Bính, dự án cầu Hoàng Văn Thụ, dự án công viên cây xanh phía sau nhà triển lãm thành phố và các dự án phục vụ đấu giá quyền sử đụng đất.

Thực hiện hiệu quả công tác quản lý đất đai, đề xuất thu hồi các dự án sử dụng đất kém hiệu quả, không đúng mục đích. Đảm bảo tiến độ các công trình, dự án trên địa bàn quận; tập trung cao các công trình trọng tâm, trọng điểm, đưa vào sử dụng công trình Trung tâm chính trị - hành chính quận; hoàn thành giai đoạn 2 dự án Công viên cây xanh Tam Bạc, dự án mở rộng đường bến Bính, dự án cầu Hoàng Văn Thụ, dự án công viên cây xanh phía sau nhà triển lãm thành phố và các dự án phục vụ đấu giá quyền sử đụng đất.

Tin khác

Giới thiệu

 

Liên kết website Liên kết website

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 15399569