Nội dung tập trung chỉ đạo Nội dung tập trung chỉ đạo

Quán triệt thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và bố trí sắp xếp, luân chuyển cán bộ công chức đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tin khác

Giới thiệu

 

Liên kết website Liên kết website

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 14669845