Nội dung tập trung chỉ đạo Nội dung tập trung chỉ đạo

Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện cải cách hành chính theo chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020, tập trung thực hiện Đề án thí điểm xây dựng chính quyền điện tử quận, hoàn thành cải tạo, nâng cấp và đầu tư trang thiết bị CNTT tại 11/11 phường. Tuyên truyền tới toàn thể nhân dân về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành một số lĩnh vực.

Tin khác

Giới thiệu

 

Liên kết website Liên kết website

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 14670298