Nhân lực Nhân lực

 • Danh sách Lãnh đạo UBND quận

  Cập nhật ngày

  Ông: Tô Đình Đại - Chức vụ: Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận - Năm sinh: 20/09/1958 - Số điện thoại: + Cơ quan: 0313.745.237 + Di động:...
 • Danh sách Thường trực Quận ủy

  Cập nhật ngày

  Ông: Nguyễn Hải Bình - Chức vụ: Bí thư Quận ủy - Năm sinh: 21/11/1978 - Số điện thoại: + Cơ quan: 0313.745.342 + Di động: 0966.918.888 -...
 • Giới thiệu

   

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 6375025