Lịch tiếp dân Lịch tiếp dân

« Quay lại

Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND quận năm 2019

   

1. Thời gian:

STT

Tháng

Ngày, tháng, năm

Thời gian

1

Tháng 01/2019

10/01/2019 (Thứ năm)

Từ 8 giờ 00

22/01/2019 (Thứ ba)

Từ 8 giờ 00

2

Tháng 02/2019

14/02/2019 (Thứ năm)

Từ 8 giờ 00

26/02/2019 (Thứ ba)

Từ 8 giờ 00

3

Tháng 3/2018

14/03/2019 (Thứ năm)

Từ 8 giờ 00

26/03/2019 (Thứ ba)

Từ 8 giờ 00

4

Tháng 04/2019

11/4/2019 (Thứ năm)

Từ 8 giờ 00

23/4/2019 (Thứ ba)

Từ 8 giờ 00

5

Tháng 5/2019

16/5/2019   (Thứ năm)

Từ 8 giờ 00

28/5/2019   (Thứ ba)

Từ 8 giờ 00

6

Tháng 6/2019

13/6/2019  (Thứ năm)

Từ 8 giờ 00

25/6/2019   (Thứ ba)

Từ 8 giờ 00

7

Tháng 7/2019

11/7/2019   (Thứ năm)

Từ 8 giờ 00

23/7/2019   (Thứ ba)

Từ 8 giờ 00

8

Tháng 8/2019

15/8/2019   (Thứ năm)

Từ 8 giờ 00

27/8/2019   (Thứ ba)

Từ 8 giờ 00

9

Tháng 9/2019

12/9/2019   (Thứ năm)

Từ 8 giờ 00

24/9/2019   (Thứ ba)

Từ 8 giờ 00

10

Tháng 10/2019

17/10/2019 (Thứ năm)

Từ 8 giờ 00

29/10/2019 (Thứ ba)

Từ 8 giờ 00

11

Tháng 11/2019

14/11/2019 (Thứ năm)

Từ 8 giờ 00

26/11/2019 (Thứ ba)

Từ 8 giờ 00

12

Tháng 12/2019

12/12/2019 (Thứ năm)

Từ 8 giờ 00

24/12/2019 (Thứ ba)

Từ 8 giờ 00

 

   2. Địa điểm: Trụ sở Ban Tiếp công dân quận, Trung tâm Chính trị -    Hành chính quận Hồng Bàng (Số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng)./.

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HỒNG BÀNG

 

 

 

 

Liên kết website Liên kết website

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 27358832