THÔNG TIN KỲ HỌP THỨ 9 THÔNG TIN KỲ HỌP THỨ 9

 • Thông báo số 03/TB-HĐND ngày 01/02/2019 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Kết quả kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 • Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 01/02/2019 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 • Quyết định số 01/QĐ-HĐND ngày 25/01/2019 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Triệu tập kỳ họp thứ 9 HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Kỳ họp bất thường)
 •  

  Liên kết website Liên kết website

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 29363847