THÔNG TIN KỲ HỌP THỨ 8 THÔNG TIN KỲ HỌP THỨ 8

 • Thông báo số 39/TB-HĐND ngày 21/12/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Kết luận của đồng chí Chủ tịch HĐND quận về nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8 HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 • Thông báo số 37/TB-HĐND ngày 19/12/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Kết quả kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016 - 2021)
 • Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 • Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn quận Hồng Bàng 5 năm (giai đoạn 2016 - 2020)
 • Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Quyết định phê duyệt phân bổ nguồn vốn đầu tư công quận Hồng Bàng năm 2019 (lần thứ nhất)
 • Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Quyết định dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2019
 • Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quận năm 2019
 • Quyết định số 10/QĐ-HĐND ngày 27/11/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Triệu tập kỳ họp thứ 8 HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
 •  

  Liên kết website Liên kết website

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 29364052