THÔNG TIN KỲ HỌP THỨ 7 THÔNG TIN KỲ HỌP THỨ 7

 • Thông báo số 27/TB-HĐND ngày 02/10/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Kết quả kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng, Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 • Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 01/10/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Về việc xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 • Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 01/10/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 • Thông báo số 24/TB-HĐND ngày 26/9/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường) HĐND quận, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 • Quyết định sô 06/QĐ-HĐND ngày 24/9/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Triệu tập kỳ họp thứ 7 HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (kỳ họp bất thường)
 •  

  Liên kết website Liên kết website

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 29364190