THÔNG TIN KỲ HỌP THỨ 6 THÔNG TIN KỲ HỌP THỨ 6

 • Thông báo số 16/TB-HĐND ngày 05/7/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Kết quả kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016 - 2021)
 • Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 04/7/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quận 06 tháng cuối năm 2018
 • Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 04/7/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Phê chuẩn Quyết toán ngân sách nhà nước Quận Hồng Bàng năm 2017
 • Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 04/7/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 • Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 04/7/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Về chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân quận khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016 - 2021)
 •  

  Liên kết website Liên kết website

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 29364280