THÔNG TIN KỲ HỌP THỨ 5 THÔNG TIN KỲ HỌP THỨ 5

 • Thông báo kết quả kỳ họp thứ 5 HĐND quận Hồng Bàng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  Cập nhật ngày

  Xem chi tiết bấm tại đây!
 • Nghị quyết thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quận Hồng Bàng 5 năm (giai đoạn 2016 - 2020)

  Cập nhật ngày

  Xem chi tiết bấm vào đây!
 • Nghị quyết về Chương trình quản lý và phát triển đô thi quận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

  Cập nhật ngày

  Xem chi tiết bấm tại đây!
 • Nghị quyết về Giáo dục và Đào tạo quận đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

  Cập nhật ngày

  Xem chi tiết bấm vào đây!
 • Nghị quyết quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2018

  Cập nhật ngày

  Xem chi tiết bấm vào đây!
 • Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quận năm 2018

  Cập nhật ngày

  Xem chi tiết bấm vào đây!
 • Nghị quyết về việc tán thành chủ trương và nội dung Đề án địa giới hành chính huyện An Dương để mở rộng quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Xem chi tiết bấm vào đây!
 • Nghị quyết quyết định Kế hoạch đầu tư công năm 2018 quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Xem chi tiết bấm vào đây!
 • Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 5 HĐND quận Hồng Bàng, khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 - 2021

  Cập nhật ngày

  Bấm vào đây để xem chi tiết!
 • Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 5 HĐND quận Hồng Bàng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  Cập nhật ngày

  Xem chi tiết bấm vào đây!
 • Kế hoạch tiếp xúc cử tri kỳ họp thứ 5

  Cập nhật ngày

  Xem chi tiết bấm vào đây!
 • Kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ 5 HĐND quận

  Cập nhật ngày

  Xem chi tiết bấm vào đây!
 •  

  Liên kết website Liên kết website

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 29363515