THÔNG TIN KỲ HỌP THỨ 4 THÔNG TIN KỲ HỌP THỨ 4

 • Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2018 của HĐND quận

  Cập nhật ngày

  Nghị quyết số 05/NQ-HĐND
 • Nghị quyết phê chuẩn Ủy viên Ủy ban nhân dân quận

  Cập nhật ngày

  Nghị quyết số 06/NQ-HĐND
 • Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách

  Cập nhật ngày

  Nghị quyết số 04/NQ-HĐND
 • Nghị quyết bổ khuyết nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2016

  Cập nhật ngày

  Nghị quyết số 03/NQ-HĐND
 • Nghị quyết phê chuẩn chức danh bầu chủ tịch HĐND phường Quang Trung

  Cập nhật ngày

  Nghị quyết số 02/NQ-HĐND
 • Thông báo kết quả kỳ họp thứ 4 HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  Cập nhật ngày

 • Chương trình kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân quận khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

  Cập nhật ngày

  Chương trình kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân quận khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016 - 2021)
 •  

  Liên kết website Liên kết website

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 29364018