THÔNG TIN KỲ HỌP THỨ 2 THÔNG TIN KỲ HỌP THỨ 2

 • Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2016

  Cập nhật ngày

  Xem chi tiết tại đây!
 • Nghị quyết thông qua Chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2016 của HĐND quận

  Cập nhật ngày

  Xem chi tiết tại đây!
 • Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp HĐND quận Hồng Bàng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  Cập nhật ngày

  Xem chi tiết tại đây!
 • Chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2016 của HĐND quận

  Cập nhật ngày

  Xem chi tiết tại đây!
 •  

  Liên kết website Liên kết website

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 706064