THÔNG TIN KỲ HỌP THỨ 1 THÔNG TIN KỲ HỌP THỨ 1

 • Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND phường Quán Toan

  Cập nhật ngày

  Xem chi tiết tại đây!
 • Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Phó chủ tịch HĐND phường Quán Toan

  Cập nhật ngày

  Xem chi tiết tại đây!
 • Nghị quyết về việc thành lập Tổ đại biểu HĐND quận và chỉ định Tổ trưởng, tổ phó các Tổ đại biểu HĐND quận

  Cập nhật ngày

  Xem chi tiết tại đây!
 • Nghị quyết về số lượng thành viên, cơ cấu thành phần Ban KTXH HĐND quận

  Cập nhật ngày

  Xem chi tiết tại đây!
 • Nghị quyết về số lượng thành viên, cơ cấu thành phần Ban Pháp chế HĐND quận

  Cập nhật ngày

  Xem chi tiết tại đây!
 • Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban, phó ban các ban của HĐND quận

  Cập nhật ngày

  Xem chi tiết tại đây!
 • Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch UBND quận

  Cập nhật ngày

  Xem chi tiết tại đây!
 • Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND quận

  Cập nhật ngày

  Xem chi tiết tại đây!
 • Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Phó chủ tịch HĐND quận

  Cập nhật ngày

  Xem chi tiết tại đây!
 • Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND quận

  Cập nhật ngày

  Xem chi tiết tại đây
 •  

  Liên kết website Liên kết website

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 29363721