Kinh tế - Chính trị Kinh tế - Chính trị

« Quay lại

Đảng ủy Cơ quan UBND quận Hồng Bàng tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); tổng kết công tác Đại hội chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2017- 2020.

Thực hiện Kế hoạch số 57 ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Quận ủy Hồng Bàng  về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Ngày 25/8/2017 Đảng ủy cơ quan UBND quận đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Đến dự Hội nghị, về phía thành phố có đồng chí Đỗ Thanh Bình - Trưởng phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Thành ủy, trực tiếp là báo cáo viên của Hội nghị. Về phía quận Hồng Bàng có đồng chí Hoàng Thị Nhẫn - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận, Bí thư Đảng ủy Cơ quan; đồng chí Dương Đình Ổn - Phó Chủ tịch UBND quận, Phó Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí Ủy viên  Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư và toàn thể đảng viên các chi bộ trực thuộc, các đồng chí cán bộ công chức, viên chức các đơn vị thuộc quận.

Đồng chí Đỗ Thanh Bình - Trưởng phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Thành ủythông tin tuyên truyền các vấn đề cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Hội nghị đã nghe đồng chí Đỗ Thanh Bình - Trưởng phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Thành ủy thông tin một số vấn đề về bối cảnh, tình hình quốc tế và trong nước hiện nay; thông báo nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng,  trong đó có nội dung quan trọng là ban hành 03 Nghị quyết: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 "Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 "Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 "Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước". Đồng chí đề nghị Đảng bộ quận bám sát định hướng tuyên truyền của Thành phố và của quận, tiếp tục tuyên truyền về kết quả thực hiện chủ đề năm của thành phố, tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong tháng 8 và tháng 9, đặc biệt là dịp kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 và một số nội dung khác. 

Đồng chí Dương Đình Ổn - Phó Chủ tịch UBND quận, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan cảm ơn và quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu các Chi bộ nghiêm túc thực hiện, đồng thời tổng kết công tác Đại hội các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2017- 2020.

Các đồng chí đảng viên, cán bộ, công chức dự Hội nghị đã được tiếp thu những vấn đề cơ bản của Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII, thông qua đó giúp cho các đồng chí hiểu sâu và nắm vững những nội dung, vấn đề cốt lõi để vận dụng vào thực tế công tác tại cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó, các Chi bộ bám sát thực tiễn đơn vị xây dựng chương trình hành động, vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết để thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. 

Văn phòng HĐND và UBND quận.

Tin khác

 

Liên kết website Liên kết website

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 16744926