Kinh tế - Chính trị Kinh tế - Chính trị

« Quay lại

Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của Quận ủy, Hội đồng nhân dân quận về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; giao chỉ tiêu ngân sách; phát động phong trào thi đua và ra quân thu thuế năm 2019.

Sáng ngày 11/01/2019, UBND quận Hồng Bàng tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của Quận ủy, Hội đồng nhân dân quận về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; giao chỉ tiêu ngân sách; phát động phong trào thi đua và ra quân thu thuế năm 2019. Tới dự Hội nghị có lãnh đạo thành phố: Đồng chí Nguyễn Hữu Doãn - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, đồng chí Nguyễn Hải Hà - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, đ/c Hà Văn Trường - Phó Cục trưởng phụ trách cục Thuế thành phố, cùng đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội Vụ, Sở Giao Thông vận tải, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND thành phố. Đại biểu quận: Các đồng chí Thường trực Quận ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN quận, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, các PCT HĐND, PCT UBND quận; Trưởng, phó, kế toán các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp; Các đồng chí Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐND; Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN, Trưởng Công an và kế toán 11 phường; Hiệu trưởng, kế toán các trường học thuộc quận; Các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng.

Đồng chí Hoàng Thị Nhẫn – UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và phong trào thi đua năm 2018; triển khai Quyết định ban hành Chương trình công tác năm, Chương trình hành động thực hiện Chủ đề năm và phát động phong trào thi đua năm 2019.

 

Trong năm 2018, công tác lãnh đạo, chỉ đạo bằng nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân quận vì sự nghiệp phát triển của thành phố và quận gắn với phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Quận Hồng Bàng đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện 12/12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, 05 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật là:

 Tổng thu ngân sách đạt 1.234,9 tỷ đồng, bằng 156% KH thành phố giao. Trong đó: thuế ngoài quốc doanh năm đạt 408,158 tỷ đồng, bằng 113% KH thành phố giao; thu tiền đất đạt 491 tỷ đồng, bằng 491% kế hoạch thành phố giao.

Với nhiều thành tích xuất sắc đạt được và để ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của tập thể và cá nhân trong phong trào thi đua yêu nước năm có 1 tập thể được trao tặng Cờ chính phủ; Thành phố tặng cờ cho 3 đơn vị, 6 tập thể lao động xuất sắc, 07 Bằng khen tập thể và cá nhân; công nhận 01 Chiến sĩ thi đua cấp thành phố. UBND quận tặng giấy khen cho 45 tập thể và 60 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Công nhận 55 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Đ/c Nguyễn Hữu Doãn - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy thừa ủy quyền tặng cờ thi đua của Chính phủ cho Phường Thượng Lý, Cờ thi đua của UBND thành phố UBMTTQVN quận, phòng Nội vụ và Trung tâm Phát triển quỹ đất quận

Đ/c Đoàn Văn Chương - Bí thư Quận ủy thừa ủy quyền của thành phố tặng Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp thành phố và bằng khen của UBND thành cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2018

Đ/c Dương Đình Ổn - Chủ tịch UBND quận tặng Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cấp cơ sở cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2018

 Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội quận 5 năm 2016-2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXII. Quán triệt các chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố; quận xác định mục tiêu tổng quát thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 là: Tập trung huy động mọi nguồn lực, tranh thủ thời cơ thuận lợi để tiếp tục phát triển kinh tế, chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế sang thương mại, dịch vụ, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trên các lĩnh vực nhất là thu, chi ngân sách, thực thi công vụ; quản lý và phát triển đô thị theo hướng đô thị xanh, văn minh, hiện đại, quản lý và sử dụng có hiệu quả đất đai, bảo vệ môi trường; tập trung thực hiện các dự án trọng điểm của quận và thành phố; đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng chính quyền điện tử; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục đào tạo; bảo đảm an sinh xã hội bền vững; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

 

    Sau khi phát động phong trào thi đua các cụm, khối thi đua thuộc quận và các đội thuế thuộc Chi cục thuế quận đã ký kết giao ước thi đua năm 2019 với quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 trước sự chứng kiến của các đồng chí Thường trực Quận ủy - HĐND - UBND – UBMTTQVN

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Chương - TUV - Bí thư Quận ủy khẳng định: năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy- HĐND- UBND thành phố, sự giúp đỡ của các sở, ban, ngành thành phố, Quận ủy- HĐND- UBND quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm cao, bằng nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân quận vì sự nghiệp phát triển của thành phố và quận gắn với phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, quận Hồng Bàng đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ chính trị, vượt mức 12/12 chỉ tiêu đề ra.

   Phát biểu tổng kết và bế mạc Hội nghi đồng chí Dương Đình Ổn - PBT QU- Chủ tịch UBND quận tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Quận ủy để chỉ đạo thực hiện và nhấn mạnh năm 2019, thành phố giao cho quận Hồng Bàng có 10 nhiệm vụ trọng tâm và 15 nhiệm vụ cụ thể; đồng thời, là năm thứ ba được giao tự chủ về tài chính với chỉ tiêu thu ngân sách là 962,5 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2018. UBND quận đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm và 18 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội. Xác định đây là một năm có khối lượng công việc rất lớn, trong đó có nhiều nhiệm vụ trọng điểm, phức tạp và để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, đồng chí Chủ tịch UBND quận yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc quận, UBND các phường, trường học tập trung cao cho việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như: Phấn đấu hoàn thành thu ngân sách; Đẩy mạnh GPMB các dự án, công trình trọng điểm của quận, thành phố, đặc biệt là dự án cầu Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2, các dự án trong khu đô thị mới Sở Dầu, các dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư cầu Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2, các dự án phát triển đô thị trên địa bàn quận….. tăng cường công tác quản lý đô thị, đảm bảo TTATGT-TTĐH-NSVMĐT, tập trung thực hiện các nhiệm vụ xây dựng đô thị thông minh, đẩy mạnh CCHC, triển khai có hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin thuộc Đề án chính quyền điện tử quận gắn với thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ thuộc các lĩnh vực công tác của các đơn vị, cá nhân trong thực thi nhiệm vụ; Bảo đảm an sinh xã hội, chú trọng công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết 2019 cho các gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; khẳng định vị thế quận trung tâm đi đầu thành phố. Trước tiên, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Đ/c Hoàng Thị Nhẫn – Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận tặng giấy khen của UBND quận cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2018

Đ/c Phạm Việt Hùng - Phó Chủ tịch HĐND quận tặng giấy khen của UBND quận cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2018

Văn phòng quận

 

Liên kết website Liên kết website

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 698947