Kinh tế - Chính trị Kinh tế - Chính trị

« Quay lại

Đồng chí Lê Vĩnh Tân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ về thăm và làm việc tại quận Hồng Bàng

Ngày 08/8/2018, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do đồng chí Lê Vĩnh Tân -Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã đến thăm và làm việc tại quận Hồng Bàng về tình hình sắp xếp các đơn vị hành chính, điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính, biên chế khối giáo dục quận. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Nguyễn Xuân Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; các đồng chí lãnh đạo các Sở, ngành liên quan. Đại biểu quận có đồng chí Đoàn Văn Chương - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; đồng chí Tô Đình Đại - Chủ tịch UBND quận; đồng chí Trần Quang Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND quận; các đồng chí trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc quận; các đồng chí chủ tịch UBND, tổ trưởng tổ dân phố 11 phường.

Toàn cảnh buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Tô Đình Đại - Chủ tịch UBND quận cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND - UBND quận Hồng Bàng đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, ban hành các chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện. Thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quận Hồng Bàng là địa phương đầu tiên trong các quận, huyện của thành phố hoàn thành việc bố trí Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận; hoàn thành trình Ban thường vụ Thành ủy: Đề án Hợp nhất Văn phòng Quận ủy, Văn phòng HĐND và UBND quận thành Văn phòng Quận ủy - HĐND - UBND quận; Đề án thành lập Cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận Hồng Bàng. Đã thực hiện giảm 09 biên chế (02 biên chế trong khối các cơ quan của Quận ủy, Mặt trận Tổ quốc quận; 06 biên chế khối UBND quận (phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành chỉ tiêu giảm 10% biên chế). Rà soát, sắp xếp số lượng cấp phó các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp thuộc quận đều đảm bảo số lượng theo quy định; tổng số cấp phó hiện có của các cơ quan, đơn vị thấp hơn hoặc bằng so với quy định. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định về tổ chức bộ máy, khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức. Quận cũng đã xây dựng Đề án Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý các ban, phòng, đơn vị tại quận Hồng Bàng. Trong năm 2019, quận Hồng Bàng tiếp tục thí điểm việc bố trí Trưởng ban Dân vận Quận ủy kiêm Chủ tịch UBMTTQVN quận và bố trí Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND tại 02 phường.

Đồng chí Tô Đình Đại – Chủ tịch UBND quận báo cáo tại buổi làm việc

Theo đề án đã xây dựng, việc sắp xếp, sáp nhập 206 tổ dân phố cũ để thành lập 56 tổ dân phố mới đã giảm được 150 tổ dân phố cũ, đạt 72,82%. Đồng thời, giảm được 593/1.002 người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, đạt 59,18%. Cùng với giảm 150 tổ dân phố sẽ giảm khoảng 1.000 đầu mối tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội ở tổ dân phố tương đương với 1.000 cán bộ là chi hội trưởng của các tổ chức trên. Về sử dụng biên chế giáo dục, toàn quận có 35 trường học công lập (18 trường mẫu giáo, mầm non, 09 trường tiểu học, 08 trường THCS); các bậc giáo dục đều thiếu biên chế do tăng dân số cơ học và do chậm được giao biên chế bổ sung.

Đồng chí Đoàn Văn Chương – Bí thư Quận ủy phát biểu tại buổi làm việc

Bên cạnh đó, quận cũng đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp phường để phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; quan tâm chỉ đạo việc điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính quận Hồng Bàng

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh: quận Hồng Bàng là đơn vị có bề dày truyền thống lịch sử, gắn với sự hình thành và phát triển của thành phố Hải Phòng, trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội. Là đơn vị đi đầu về sắp xếp các đơn vị hành chính trong các quận, huyện của thành phố, tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện đã phát sinh nhiều bất cập, vướng mắc và đây cũng là thực tế tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố. Chủ tịch thành phố cũng nêu những khó khăn, vướng mắc và những bất cập từ đặc thù của địa phương khi triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, tổ dân phố và biên chế giáo dục của quận Hồng Bàng. Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị Bộ Nội vụ quan tâm ủng hộ thành phố trong việc mở rộng địa giới quận Hồng Bàng sang xã Nam Sơn, huyện An Dương và 03 xã: Hoa Động, Tân Dương, Dương Quan, huyện Thủy Nguyên.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân kết luận tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân ghi nhận và đánh giá cao những kết quả bước đầu của thành phố và quận Hồng Bàng đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW. Trong thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ nghiên cứu việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Thông tư 09 trên cơ sở ghi nhận khó khăn, vướng mắc của thành phố Hải Phòng nói chung và quận Hồng Bàng nói riêng trong việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố. Sẽ quy định việc giao khung về quy mô số hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố, khoán kinh phí chi trả cho người hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố theo từng địa phương cụ thể. Về tinh thần của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13, các tiêu chí của đơn vị hành chính được quy định trong Nghị quyết được đưa ra để hạn chế việc thành lập đơn vị hành chính mới. Trên cơ sở kiến nghị của thành phố và quận Hồng Bàng về công tác mở rộng địa giới hành chính, Bộ Nội vụ sẽ nghiên cứu báo cáo Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét.

 Đồng chí Bộ trưởng đề nghị lãnh đạo UBND thành phố cần chỉ đạo quận Hồng Bàng triển khai mạnh hơn nữa công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ, nhất là tuyển dụng, sử dụng, bố trí vị trí làm việc. Thực hiện tinh giản biên chế đúng theo quy định, đảm bảo tinh giản đạt 10% chỉ tiêu biên chế theo lộ trình đã đặt ra. Sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, đặc biệt là sắp xếp lại cơ cấu bên trong của các đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền. Về biên chế giáo dục của quận, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Nội vụ phối hợp nghiên cứu, xác định nhu cầu biên chế trình thành phố xem xét./.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc và thăm tại quận Hồng Bàng:

Lãnh đạo quận tặng đồng chí Lê Vĩnh Tân - Bộ trưởng Bộ Nội vụ  

món quà biểu trưng của quận Hồng Bàng

 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ  Lê Vĩnh Tân thăm quan tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại

quận Hồng Bàng

Bộ trưởng Bộ Nội vụ  Lê Vĩnh Tân chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo thành phố

và quận Hồng Bàng

 

Phòng Nội vụ quận

 

Liên kết website Liên kết website

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 1066745