Hoạt động của lãnh đạo Hoạt động của lãnh đạo

« Quay lại

Công tác kiểm tra Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân quận của Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân Trung ương, Quân khu 3

Thực hiện Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 28/3/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố và Hướng dẫn số 1312/HD-CQTT ngày 02/4/2019 của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân thành phố về việc chuẩn bị, phục vụ kiểm tra công tác phòng không nhân dân năm 2019, sáng ngày 07/5/2019, Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân Trung ương, Quân khu 3 đã có buổi làm việc, kiểm tra công tác phòng không nhân dân quận Hồng Bàng. Thành phần tham dự có: Đ/c Thượng tướng Phạm Ngọc Minh - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam - Phó trưởng Ban Chỉ đạo - Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Trưởng Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân Quân khu 3. Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Điệp, Ủy viên BTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân thành phố. Các Thành viên đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực, Cơ quan Chuyên trách Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân Trung ương, Quân khu 3 và thành phố. Đại biểu quận gồm: Đồng chí Đoàn Văn Chương, Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy, Đ/c Hoàng Thị Nhẫn – Phó Chủ tịch TT. UBND quận, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân quận; Các đồng chí trong Ban chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân quận Hồng Bàng.

Tại buổi làm việc Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân Trung ương, Quân khu 3 đã tiến hành kiểm tra hệ thống văn kiện tác chiến phòng không, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của UBND quận, Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân quận cơ bản bảo đảm đầy đủ, ban hành và lưu trữ theo đúng quy định.

Tiếp đó Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân Trung ương, Quân khu 3 kiểm tra nhận thức (theo hình thức trắc nghiệm) về Nghị định số 74/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ, Thông tư số 06/2016/TT- BQP ngày 23/01/2016 của Bộ Quốc phòng bảo đảm quân số, chất lượng cao, kiểm tra 12 đồng chí kết quả 100% đạt khá giỏi (có 03 đồng chí đạt tuyệt đối 20/20 câu trả lời). Phần trả lời chất vấn đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân quận đầy đủ nội, các số liệu cụ thể và đạt được mục đích yêu cầu của đoàn kiểm tra đề ra.

Kết thúc buổi kiểm tra đ/c Thượng tướng Phạm Ngọc Minh - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam - Phó trưởng Ban Chỉ đạo - Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, HĐND,UBND quận ghi nhận và biểu dương kết quả công tác phòng không nhân dân của quận Hồng Bàng trong những năm qua và khẳng định quận Hồng Bàng đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng không nhân dân khi có tình huống. Đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra đã có những trao đổi, thông tin rất bổ ích về một số vấn đề trong chiến lược bảo vệ tổ quốc hiện nay của Đảng ta, nhất là những nội dung về công tác phòng không nhân dân với lãnh đạo quận, Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân quận; về các kiến nghị, đề nghị của Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân quận Đoàn kiểm tra tiếp thu và tổng hợp báo cáo để nghiên cứu và bổ sung, trang bị cho các đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đoàn cũng đề nghị Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân quận trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số nội dung như:

1. Tiếp tục tham mưu và triển khai thực hiện tốt Nghị định số 74/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về phòng không nhân dân, Thông tư số 06/2016/TT- BQP ngày 23/01/2016 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 74/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về phòng không nhân dân.

2. Nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền các cấp, sự phối hợp giữa các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận trong thực hiện nhiệm vụ phòng không nhân dân. Thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo, Cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân quận bảo đảm hoạt động có nền nếp, hiệu quả; tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ công tác phòng không nhân dân bảo đảm chất lượng, thiết thực.

3. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, huấn luyện chuyên môn phòng không nhân dân; công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ công tác phòng không nhân dân.

4. Kịp thời điều chỉnh các kế hoạch tác chiến phòng không, kế hoạch phòng không nhân dân; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu phòng không theo đúng chỉ lệnh, hướng dẫn của trên (nhất là trong các ngày lễ, tết, các sự kiện trọng đại của đất nước, thành phố, quận và lực lượng vũ trang). Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ phường, cần tăng cường nội dung về phòng không nhân dân.

5. Tham mưu cho quận đầu tư kinh phí xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình phòng tránh, sơ tán; các dự án xây dựng các công trình mang tính lưỡng dụng. Tập trung xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ phòng không quận vững mạnh toàn diện.

Đồng chí Hoàng Thị Nhẫn, UVBTV Quận ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND, Trưởng ban Chỉ đạo phòng không nhân dân quận, đáp từ và cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực, Cơ quan Chuyên trách phòng không nhân dân các cấp đã thường xuyên sâu sát hướng dẫn giúp quận Hồng Bàng trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của cơ quan chuyên môn phòng không các cấp để quận Hồng Bàng thực hiện tốt nhiệm vụ công tác phòng không nhân dân trong thời gian tới.

Nhân dịp về làm việc tại quận Hồng Bàng, Đoàn công tác tặng Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân quận cuốn sách Tư liệu về công tác phòng không trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Văn phòng quận

 

Liên kết website Liên kết website

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 1066425